LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

COMITÈ EXECUTIU COTPA 2020

21 de juliol, 2020

Foto reunió(1).png

El Comitè Executiu es celebra amb la finalitat de posar en comú informació. pendre desicions vinculants per a la Comunitat i fer el seguiment de les propostes i actuacions presents i futurs relacionades amb la Comunitats i els seus membres.

 

La reunió d'aquest any ha estat marcada per la situació del COVID-19 i la seva afectació en el desenvolupament de l'activitat de la COTPA. Si bé s'han hagut de reajustar certes activitats i/o assaigs, la continuïtat de les tasques de desenvolupament i recerca s'ha assegurat.

 

D'altra banda, també s'ha fet una repas sobre les pròximes actuacions a nivell de projectes i de la Comunitat. Finalment, s'ha destactat la importància de la innovació i recerca per fer front als reptes actuals i futurs.

EL PROJECTE LISA ES PREPARA PER LA CAMPANYA 2020

1 de juliol, 2020

Reunió 01.07.20_3.PNG

El projecte LISA té per objectiu avançar en l'aplicació de les tècniques d'agricultura de presició per tal de reduir l'aplicació dels inputs agrícoles i garantir la sostenibilitat. Els assaigs es centre en les explotacions de raïm i fruita seca i és durant les campanyes, quan els treballs de camp s'intensifiquen. Aquest any, els socis hauran de portar a terme les proves de camp en unes condiciones marcades per la situació que vivim actualment.

 

A la reunió es va informar que l’IRTA i el GRAP - grup de recerca de la Universitat de Lleida -, estan treballant en l’elaboració d’un article en el Dossier Tècnic de l’any 2021. De la mateixa manera, s’han publicat tot un seguit d’articles científics en base als resultats obtinguts en el marc del projecte. En el pròxims mesos, es preveu complementar aquestes actuacions amb una jornada de disseminació dels resultats i avenços assolits pel consorci que conforma el projecte.

EL PROJECTE REGEVA PRESENTA UN MÈTODE CAPAÇ DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DEL VIRUS PRRSV

13 de maig, 2020

El projecte REGEVA ha estat treballant en el desenvolupament d'un mètode capaç de detectar la potencial recirculació i presència del virus PRRSV en les granjes de producció porcina. El síndrome reproductiu i respiratori porcí (PRRS) és una infecció viral que suposa gran pèrdues econòmiques per als sistemes intensius de producció porcina. El model estadístic proposat en el marc del projecte, consisteix en l'ús de dades prèvies sobre l'estat i l'evolució de les truges a les granjes amb l'objectiu de detectar amb la major brevetat possible l'existència del virus a les granjes.

 

Els resultats d'aquests avenços van ser presentats pels socis durant la reunió del projecte, celebrada el 13 de maig de 2020. 

IOE-CROPS CONTINUA LES PROVES DE CAMP I LA RECOLLIDA DE RESULTATS I DADES

31 de març, 2021

Foto 5a assemblea.png

El projecte IoE-CROPS va celebrar la seva cinquena assemblea telemàticament amb la participació de tots els socis. El projecte està a la seva recta final, realitzant les últimes activitats i enllestint els informes finals. 

Es va aprofitar la reunió per tal de fer un seguiment sobre l'afectació de l'estat d'alarma en el projecte. Les restriccions de mobilitat i les limitacions d'accés a les explotacions agrícoles per motius de seguretat, pot afectar la planificació d'alguns dels treballs de camp.

 

A nivell de resultats, el projecte preveu realitzar una jornada demostrativa amb l’objectiu de posar en pràctica la gestió agronòmica a través de les tecnologies basades en l’Internet of Things. El projecte disposa de diversos resultats en aquest sentit i, actualment, l’objectiu seria portar-los a la pràctica.

assemblea ioe-crops.jfif

1 d'octubre, 2019

Quarta assemblea del projecte IoE-CROPS

El dia 1 d’octubre, el projecte IoE-CROPS va celebrar la seva quarta assemblea a les instal·lacions d’una de les empreses que participa en el projecte, ITC Dosing Pumps. La jornada es va centrar especialment en els avenços tècnics aconseguits. Inclús es va aportar mostres d’alguns dels aparells que s’estan actualment desenvolupant. No obstant això, encara queden tasques per realitzar per tal de concloure amb tots els objectius i fites del projectes. Totes les empreses hi estan treballant activament.

Delegacio xilena.jfif

9 d'octubre, 2019

La COTPA presenta els seus projectes a una Delegació universitària xilena

Una delegació d’Universitats xilenes visita la Universitat de Lleida i el Parc Tecnològic Agroalimentari de Lleida amb l’objectiu de conèixer l’entorn empresarial i els projectes que s’estan portant a terme. La visita va permetre una reunió amb diversos agents i representants del teixit empresarial i de coneixement lleidatà que van poder interactuar amb els visitants amb la finalitat de buscar sinergies futures. La COTPA també hi va ser present en aquest esdeveniment, donat a conèixer els projectes que actualment s’estan desenvolupant dins de la Comunitat.

homenatge dona.jfif

4 d'octubre, 2019

Exposició de les dones que canvien el món

El dia 4 d’octubre el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCITAL) va inaugurar l’exposició Mujeres que cambiaron el mundo, acció inclosa dins del programa Ciencia y Tencología en femenino, que per la seva banda, forma part d’una iniciativa de l’Associación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), amb l’objectiu de promoure i incentivar les vocacions científiques i tecnològiques entre el públic juvenil femení.

JORNADA COTPA RIS3CAT EN EL MARC DE LA FIRA SANT MIQUEL DE LLEIDA

jornada cotpa.jfif
jornada cotpa 2.jfif

El passat 27 de setembre, coincidint amb la celebració de l’esdeveniment dedicat al sector agrari, la COTPA va realitzar una jornada tècnica amb la participació de diversos representants dels projectes que en formen part de la Comunitat.

 

La jornada es va dividir en dos blocs. CONNECTA! va ser el primer bloc, el qual englobava les temàtiques relacionades amb el Big Data i l’Internet of Things. En canvi, APROFITA! RESTISTEIX!, es centrava en els projectes que estan treballant en solucions de l’Economia circulat i la biotecnologia.

 

En el primer bloc hi van participar els projectes LISA, IoE-Crops i SMARTFARM i, en el segon, els projectes FRUIT3CAT, LIPOXIFEED i REGEVA.

 

Després que cada un dels projectes exposes breument les motivacions d’emprendre aquests projectes, les solucions que pretenien assolir i l’impacte tecnològic que podrien crear en el sector, cada bloc va proposar una taula rodona amb la finalitat de donar espai al plantejament de preguntes i intercanvi d’opinions entre els ponents i el públic assistent.

 

L’objectiu principal es centrava en transmetre al públic del sector els avenços que s’estan desenvolupant i l’efectivitat de la col·laboració entre diferents agents i ens.

COMITÈ EXECUTIU DE LA COTPA

Assemblea.jpg

La Comunitat juntament amb els líders de cadascun del projectes i els tècnics d'ACCIÓ, es varen reunir a Lleida, a la Facultat d'Agrònoms de la Universitat de Lleida (ETSEA), amb motiu del Comité Executiu de la Comunitat. Durant aquesta jornada s'ha definit el pla d'actuació per als pròxims mesos, s'han establert fites a assolir de cara al 2019 i s'ha arribat a consensos que permetrà que la COTPA i els seus socis puguin desenvolupar accions comunes més enllà dels projectes. 

 

Es va aprofitar l'assistència dels socis, per presentar la nova pàgina web de la COTPA i les multifuncions que ofereix. D'altra banda, també es va definir l'agenda de la Comunitat. 

SMART AGRIFOOD SUMMIT

Summit.jpg

El passat 20 i 21 de juny, es va celebrar el Smart Agrifood Summit a Malaga. Entre els més de 1.800 professionals visitants i 700 empreses, la COTPA també hi va ser present.

 

L’esdeveniment pretén crear un punt de trobada entre les idees innovadores i l’accés a fons pel que fa al sector agroalimentari. La interacció entre la innovació i la promoció d’iniciatives nacionals i internacionals, passa per la creació d’oportunitats de cooperació en projecte de I+D+i, formació d’aliances i la promoció del networking entre diferents agents.

 

La participació en esdeveniments d’aquest caire, facilita el desenvolupament de sinergies amb empreses del sector i la cerca de noves oportunitats de cara al futur. És per aquest motiu que la COTPA considera estratègica la visibilitat de la Comunitat en determinades fires i actuacions de renom del territori nacional.

SMARTFARM.jpg

5 de juny, 2019

Presentació de l’estat del projecte SMARTFARM en la reunió de seguiment

La reunió es va celebrar el 5 de juny a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a la qual van participar tots els membres del projecte.

Cada membre va presentar els avenços assolits fins al moment i quins són els objectius a partir d’ara. El projecte ha aconseguit diversos resultats tot i que els investigadors preveuen per més endavant la seva disseminació i difusió.

El projecte centra la seva expertesa en la tecnificació de les granges catalanes i actualment ha aconseguir introduir una sèrie de solucions tecnològiques que podrien contribuir a aquesta objectiu. Es preveu que les tasques pendents, culminin amb l’aportació de nou coneixement i resultats prometedors.

IOE-LISA.jpg

10 de juny, 2019

IOE-Crops i LISA organitzen una jornada informativa per als seus socis

Els líders dels dos projectes, Eurecat i FEMAC, varen organitzar el passat 10 de juny al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCITAL), una jornada informativa per a tots els seus socis. Els projectes han arribat a l’equador del seu període d’execució i és per aquest motiu que el segon semestre d’enguany, és un període d’inflexió, en el qual es posa en comú els avenços assolits i es procedeix a inaugurar la segona fase dels projectes. Tant a nivell tècnic com econòmic, es necessita complir una sèrie de fites i la jornada va facilitar la interacció entre els membres, exposició dels seus dubtes i recomanacions.

Lipoxifeed.jpg

18 de juny, 2019

LIPOXIFEED presenta els seus resultats en la reunió de seguiment

Continuant amb la ronda de reunions de seguiment tècnic i econòmic dels projectes de la Comunitat COTPA, el passat 18 de juny va ser el torn del projecte LIPOXIFEED.

 

A la reunió varen assistir SNiBA (UAB), NOREL, ITPSA, LEITAT, Grup BonÀrea, Libifood (UB), ACCIÓ i la COTPA. Tots ells varen fer aportacions valuoses respecte al desenvolupament del projecte.

 

A la cloenda de la sessió, es va aprofitar per invitar a tots els membres del projecte a la pròxima Assemblea de la COTPA, prevista pel setembre 2019.

Economia C.jpg
Economica Circular.jpg

Jornada intercomunitats en economia circular

10 de maig, 2019

La jornada en economia circular que es va celebrar el passat 10 de maig a Barcelona, va tenir com a tema principal les tendències dels projectes R+D+i en l’àmbit de l’economia circular.

 

Es van presentar diversos projectes relacionats amb aquesta temàtica, fet que va deixar clar l’emergència d’un nou àmbit de recerca i innovació. En aquesta jornada, projectes finançats amb el programa RIS3CAT varen presentar les seves línies d’investigació i/o els productes i serveis que estan desenvolupant en sintonia amb els fonaments de l’economia circular.

 

El projecte Lipoxifeed, representat per ITPSA, va tenir l’oportunitat de presentar la seva aposta pel desenvolupament de nous subproductes greixos i rics en antioxidants per a l’alimentació animal.

 

La sessió va permetre la reflexió i el debat entre els assistents. L’economia circular està establint un dels pilars de la recerca del futur i contribuir-ne constituirà un avantatge competitiu per a l’economia, la societat i el sector empresarial en general.

La COTPA assisteix a la segona Assemblea de la Comunitat de l’Aigua RIS3CAT

29 de maig, 2019

La Comunitat de l’Aigua va celebrar la seva segona Assemblea General el passat 29 de maig a la ciutat de Barcelona. A l’acte, diversos projectes de la COTPA van assistir per presentar els seus projectes, compartir experiència i establir vincles amb els projectes de la Comunitat de l’Aigua. El dos sector, de l’aigua i l’agroalimentari, són complementaris en les seves activitats i per tant, fàcilment poden trobar interessos comuns.

 

Els projectes LISA, IOE-Crops i SmartFarm varen compartir les seves línies de recerca i desenvolupament actuals dins del marc de l’Estratègia RIS3CAT així com també exposar els reptes existents dins del sector de l’agricultura,  com per exemple, la gestió sostenible de l’aigua.

 

La interacció entre les diverses comunitats RIS3CAT promou la creació de sinergies i la cooperació en la resolució de problemàtiques territorials des de diferents àmbits de coneixement.

Comunitat Aigua.jpg
Aigua.jpg
regeva.jpg

El projecte REGEVA obté resultats prometedors

fruit3cat.JPG

Jornada de seguiment el projecte FRUIT3CAT

25 d'abril, 2019

El dia 25 d’abril a les instal·lacions d’ETSEA es va celebrar la jornada de seguiment tècnic i econòmic del projecte REGEVA. La participació de representants de les entitats beneficiàries, d’ACCIÓ i la COTPA van concloure en una jornada efectiva de treball.

 

L’evolució del projecte és molt positiva i s’ajusta a la planificació inicial. La consecució de resultats és tangible. De fet, s’ha materialitzat en diverses publicacions en medis d’important prestigi dins de l’àmbit científic. Es preveu continuar generant més coneixements i difusió dels mateixos en les pròximes fases del projectes – en les quals ja s’ha començat a treballar activament –.

24 d'abril, 2019

El projecte FRUIT3CAT busca obtenir de noves varietats de pomera, perera i presseguer resistents a les principals malalties d’alt impacte econòmic a les zones fruiteres de Catalunya. El dia 24 d'abril, durant la sessió de seguiment tècnic, els socis del projectes van presentar les proves que s'havien desenvolupat així com els resultats obtinguts. Actualment, es començarà a plantar les varietats que han mostrat característiques resistents per tal de procedir a realitzar els estudis i proves restants. 

 

La col·laboració de diferents entitats del sector fructícola ha aconseguit posar en comú el know-how individual de cada empresa i sobretot, utilitzar aquest coneixement per desenvolupar solucions i avançaments en el sector. 

Els socis estan centrant els seus treballs en obtenir varietats de fruites que no només sigui resistents sinó que conservi la qualitat - pel que fa al gust, presència, conservació -. 

ioe-crops.jpg

Tercera jornada de seguiment del projecte IoE-CROPS

catalan alliance.jpg

Com el sector agroalimentari es pot beneficiar de les tecnologies IoT i DRON?

28 de març, 2019

El projecte IoE-CROPS va celebrar la seva tercera assemblea per tal de posar en comú els avenços i resultats obtinguts fins al moment. La jornada va tenir lloc a la seu del centre IRTA-Fruitcentre al llarg del dia 28 de març. En la sessió tots els socis del projecte van exposar els seus resultats i els treballs en desenvolupament que s’estan portant a terme en el projecte. A més a més d’Eurecta – líder del projecte – i els altres socis (IRTA, FEMAC, SALTÓ, ITC, ARCUSIN, BATSI i....) també van assistir representants d’ACCIÓ i de la Comunitat COTPA. 

 

La jornada de seguiment va culminar satisfactòriament amb una sèrie d’objectius i resultats assolits, a la vegada que, amb nous reptes en els quals treballar durant els pròxims mesos.  

21 de març, 2019

Els clústers catalans IoT Catalan Alliance i Caralonia Smart Drones, varen organitzar el passat 21 de març a Mollerussa, una jornada per endinsar-se en el canvi de paradigma per tal de conèixer els avantatges que suposen la introducció de les noves tecnologies en especial – l’Internet of Things i els drons – en el sector agroalimentari. 

 

La COTPA va col·laborar en la jornada presentant les iniciatives en aquest camp que estan desenvolupant els projecte de la Comunitat, especialment, els projecte LISA, IoE-Crops i SMARTFARM. El Sr. Jorge Gonzalo, gestor de la Comunitat COTPA, i la Sra. Elisabeth Molina, líder del projecte LISA,  varen transmetre l’abast de la tecnologia IoT dels projectes que actualment es desenvolupen en la Comunitat i els potencials resultats que aquestes solucions tecnològiques pretenen aportar al sector agroalimentari i al territori català. 

lisa_difusió.jpg

Jornada de transferència del projecte LISA

24 d'abril, 2019

El projecte Low Inputs Sustainable Agriculture (LISA), el passat 24 de març, va organitzar una jornada de transferència amb l’objectiu principal d’avançar en l’aplicació de tècniques innovadores en l’agricultura de precisió. Els diferents socis del projectes (FEMAC, Codorniu, CETAQUA, Cooperativa Falset-Marçà, Agropixel, la Universitat de Lleida i IRTA) així com representant d’altres institucions com ara ACCIÓ, varen assistir i en alguns casos participar activament en les aportacions de la jornada. Tot i que la transferència d’informació i coneixements va ser el nucli de la presentació també, es va plantejar una taula rodona per tal de donar pas al debat sobre els diferents d’interès.

La COTPA assisteix a la presentació dels Grups Operatius 2019

11 d'abril, 2019
go.jpg

La jornada destinada a explicar les oportunitats de cooperació per la innovació que es materialitzen a través dels ajuts Grups Operatius (GO) de l’Associació Europea per la Innovació agrària (EIP-Agri). El programa GO té diverses vessants i durant aquesta jornada es va tractar les possibilitats de finançament que ofereix el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya i, d’altra banda, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern d’Espanya. La diferència rau en què en el primer cas es tracta d’ajuts autonòmics i en el darrere cas són projecte supra-autonòmics.

 

El Sr. Jaume Sió, Subdirector General de Transferència i Innovació Agroalimentària – DARP, i el Sr. Carlos Garrido, Coordinador d’Obres i Projectes de la Subdirecció General d’Innovació i Digitalització – MAPA, varen presentar detalladament els programes dels Grups Operatius tant a nivell autonòmic com supra-autonòmic i les possibilitats de finançament per al sector agroalimentari, foraster i ramader. Seguidament, es va comptar amb el cas pràctic “GO VINECO” per tal de contextualitzar l’abast i l’aplicació d’aquests ajuts en l’activitat empresarial dels beneficiaris. 

La COTPA va participar en la jornada sobre Transferència Tecnològica i Territori

8 de març, 2019

La jornada Transferència Tecnològica i Territori “The Collider” va ser una iniciativa del Trampolí Tecnològic de la Universitat de Lleida i de l’ideari del programa, Mobile World Capital Barcelona. La jornada es va centrar en oportunitats de transferència tecnològica per als diferents agents, sent el programa The Collider, una possible via a explorar per assolir aquesta transferència.

 

La sessió va comptar amb la presència de Pere Condom (Director del Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya), Òscar Sala (Director de The Collinder), a més a més de diverses institucions i actors que generen coneixements i participen en la creació d’oportunitats d’innovació i tecnologia. La COTPA, en representació de tota la comunitat, va presentar la seva tasca com a agent facilitador de la consecució de l’especialització del sector agroalimentari i la dinamització territorial.

Visita al saló del Mobile World Congress

27 de febrer, 2019

Visita al saló del Mobile World Congress

El passat 27 de febrer la COTPA va assistir a la visita Industrial 4.0 organitzada per Going Digital MWC i ACCIÓ. El tour té com a objectiu introduir les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies a la indústria a les empreses del sector.

 

La sessió va consistir en una taller introductori a les tendències actuals i a la metodologia per portar a terme la transformació digital des de les mateixes empreses.  Es va realitzar també, una visita guiada pels estands del MWC 2019. Finalment, els participants varen poder establir contacte amb potencials socis – clients i/o proveïdors –.

 

La participació va permetre conèixer de primera mà les tendències digitals i les necessitats d’innovació que actualment té el mercat a més a més, d’aportar una visió global de com les empreses de diferents sectors econòmics estan gestionant aquest repte.

Reunió_LISA.jpg

Jornada de seguiment projecte LISA

Workshop IOE CROPS.jpg

IoE-CROPS organitza un workshop per la digitalització

28 de març, 2019

El projecte IoE-CROPS va celebrar la seva tercera assemblea per tal de posar en comú els avenços i resultats obtinguts fins al moment. La jornada va tenir lloc a la seu del centre IRTA-Fruitcentre al llarg del dia 28 de març. En la sessió tots els socis del projecte van exposar els seus resultats i els treballs en desenvolupament que s’estan portant a terme en el projecte. A més a més d’Eurecta – líder del projecte – i els altres socis (IRTA, FEMAC, SOLÀ, SALTÓ, ITC, ARCUSIN, BATSI, FCAC, MODPOW i FUNDACIÓ MAS BADIA) també van assistir representants d’ACCIÓ i de la Comunitat COTPA. 

 

La jornada de seguiment va culminar satisfactòriament amb una sèrie d’objectius i resultats assolits, a la vegada que, amb nous reptes en els quals treballar durant els pròxims mesos.  

21 de març, 2019

El projecte Internet of Extensive Crops (IOE-CROPS) va organitzar un taller centrat en la connectivitat I l’agricultura de precisió en conreus extensius. D’una banda, la jornada tenia com a objectiu conèixer les inquietuds i necessitats que els tècnics de les cooperatives han identificat al llarg del temps. D’altra banda, el taller ha estat una oportunitat per aproximar a les cooperatives a les innovacions i la transformació digital que el sector està experimentant. 

 

L’objectiu principal d’aquest tipus de jornades és apropar als centres de coneixement i entitats que desenvolupen solucions intel·ligents a les necessitats reals dels usuaris. 

 

La participació de les cooperatives agràries catalanes (Agro Igualada, Agrària de Miralcamp, Cooperativa d’Ivars, Agropecuària Catalana – AGROCAT i Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit juntament amb les empreses i centres de coneixement participants en el projecte (EURECAT, Fundació Mas Badia, IRTA, FCAC, FEMAC, ITC, ModPow, Maquinària Agrícola Solà, Arcusin, EID Electronics i Saltó Electronics) va permetre intercanviar idees des de diferents perspectives.

Taller_cooperació.jpg

La COTPA participa en el taller de cooperació 

empresarial

13 de desembre, 2018

El dia 13 de desembre la FEMAC en col·laboració amb ACCIÓ varen organitzar un taller sobre la creació de sinergies empresarials i el foment de la cooperació en projectes i objectius comuns. La COTPA va assistir al llarg de la jornada juntament amb algunes entitats que formen part de la comunitat amb l’objectiu d’integrar nous coneixements pel que fa a la col·laboració en projectes internacionals en l’àmbit de la maquinària agrícola – les tecnologies agrícoles tenen presència en el conglomerat empresarial que forma part de la Com

SER.png

La COTPA participa en el I FÒRUM SER: La transformació de la indústria agroalimentària

20 de novembre, 2018

El passat 20 de novembre, RÀDIO LLEIDA va organitzar de la mà de la Universitat de Lleida la primera edició del I FÒRUM SER, La transformació de la industria agroalimentària, durant la qual es van tractar temes rellevants de la indústria agroalimentària.

La Comunitat COTPA (representada per Jorge Gonzalo) va participar la taula rodona "Innovació a la Agricultura", juntament amb Jaume Sió, Sub-director General de Transferència i Innovació Agroalimentària. Es van posar sobre la taula diversos temes d’interès així com també es va debatre sobre la transformació del sector agroalimentari.

 

També varen participar en diferents debats i conferències empreses i institucions membres de la Comunitat, entre els quals la Universitat de Lleida (Jaume Puy i Ferran Badia), IRTA (Joan Girona) i Fruits de Ponent (Josep Presseguer).

Jornada PRIMA.jpg

22 de gener, 2019

COTPA presenta propostes a la jornada PRIMA

Les comunitats RIS3CAT (COTPA, Innoapat, Comunitat Aigua i Utilities 4.0) varen presentar diverses propostes de projectes durant la Jornada Regional PRIMA. Es tractava de plantejar idees de potencials iniciatives R+D+i per a la convocatòria del 2019.  

Jornada Relos3.jpg

29 de novembre, 2018

Presentació a la jornada RELOS3eu

Durant la trobada dels projectes RELOS3eu, la COTPA va poder introduir-se donant a conèixer el seu paper com a comunitat, els seus objectius, entitats participants i projectes. La jornada va ser iniciativa de l'Ajuntament de Sabadell amb la col·laboració d'ACCIÓ i Eurecat. 

Reunió ACCIO- líders.jpg

16 de novembre, 2018

Reunió de seguiment dels projectes de la Comunitat

Els líders dels sis projectes de la comunitat es varen trobar a la seu d'ACCIÓ per tal de posar en comú els progressos de cada projecte. La jornada va ser molt productiva i va servir per tal de fer balanç de les fites aconseguides fins al moment. El progrés és positiu.

Reunió_Fruit3CAT.jpg

6 de novembre, 2018

El projecte FRUIT3CAT posa en comú els avenços assolits

Reunió de treball del projecte FRUIT3CAT de la Comunitat COTPA amb tots els socis per posar en comú l'estat del projecte i els treballs tècnics aconseguits.

Reunió_Comunitats.jpg

29 d'octubre, 2018

Les comunitats de la indústria alimentària busquen crear sinergies

Les Comunitats RIS3CAT de la indústria alimentària, INNOAPAT - liderada per l'IRTA - i COTPA - liderada per la UdL -, va atansar posicions amb l'objectiu de fomentar la creació sinergies i futures col·laboracions.

Reunió ACCIO- líders.jpg

3 de maig, 2018

La Generalitat aposta per la innovació

La Generalitat destina 24 milions d’euros a l’impuls d’una trentena de macroprojectes d’innovació i R+D.

Es tracta de les sis noves Comunitats RIS3CAT acreditades per ACCIÓ que agrupen 182 empreses, centres tecnològics, universitats i agents d’R+D que invertiran més de 73,7 milions d’euros en 32 projectes d’alt impacte per a l’economia catalana.

DSC03275.JPG

La UdL coordina un macroprojecte de millora agroalimentària finançat amb 10 milions

17 d'abril, 2018

Es tracta de la Comunitat de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA), que forma part de la comunitat d'investigació i innovació per a la especialització intel·ligent de la Generalitat (RIS3CAT). L'objectiu principal de la qual és innovar i incorporar tecnologies sostenibles i transversals en el camp de la producció i la transformació alimentària. 

La Comunitat de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA) és una iniciativa impulsada per la Universitat de Lleida en col·laboració amb totes les empreses que hi participen en la comunitat i els projectes que es desenvolupen en la mateixa.

La COTPA forma part de la comunitat d’investigació i innovació  per a la especialització intel·ligent que la Generalitat de Catalunya (RIS3CAT), a través de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), amb l’objectiu de de promoure la innovació i la introducció de tecnologies en els diferents sectors econòmics del territori català. Dins de la Comunitat es desenvolupen 7 projectes sobre analítica i gestió de dades per a cultius i granges; nous productes d’envasament biològic; control de símptomes respiratoris de porcs i la prevenció de plagues en cultius de fruita. L’objectiu dels projectes és aconseguir la introducció de tecnologies transversals i altres innovacions en el sector, i a la vegada, contribuir a la sostenibilitat, millora de la productivitat i eficiència econòmica del territori català i especialment de la província de Lleida.

És la primera iniciativa d’aquestes característiques que aconsegueix una col·laboració de 45 empreses, centres d’investigació i coneixement i entitats del sector de l’agroalimentació, els quals financien amb 7,4 milions la Comunitat. Els 3,3 milions d’euros que conformen la totalitat del pressupost de COTPA són finançats per la Unió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

El sector agroalimentari és un dels sectors amb més potencial per desenvolupar aquesta especialització tecnològica. Els centres d’investigació i els agents lleidatans han pres consciència de l’arrelament del sector agroalimentari a les terres de Lleida  i cada vegada li atribueixen més potencial. Albert Sorribas, Vicerector de Política Científica i Tecnològica de la Universitat de Lleida (UdL) i impulsor de la Comunitat, afirma que el sector agroalimentari és molt important a Lleida i la UdL és un referent a nivell català en aquest sector. Esperem que aquest projecte ens doni més presencia a nivell europeu en aquest camp.

La transformació tecnològica dels sectors tradicionals és una realitat que s’intenta impulsa tant des del vessant públic com privat, ja que els seus resultats beneficien a tota la societat – més enllà dels sectors econòmics. És per això que la UdL com a centre de coneixement centrat en la investigació en el sector agroalimentari, aposta per aquesta transformació.