Logo 1 LISA.png

Low Input Sustainable Agriculture (LISA), tiene como principal objectivo aplicar a los cultivos las cantidades óptimas de recursos com agua, abono y productos fitosanitarios, siendo este un reto clave para asegurar la sostenibilidad económica y mediambiental de la agricultura. 

Líder: FEMAC

Empresas participantes: 7

FEMAC

La FEMAC és el clúster dels mitjans de la producció agrícola de Catalunya. L'especialització tecnològica del clúster fonamentalment és ampli en el sector agrícola, però principalment en l’aplicació sostenible de fertilitzants orgànics.El desenvolupament de nous models de gestió agrícola i l’aplicació de la indústria 4.0. en el sector és un àmbit en el que el clúster hi està treballant des de fa dos anys enrere.