ioe crops.png

Internet of Extensive Crops (IoE-Crops), tiene como  principal objectivo mejorar la productividad, eficiencia y resiliencia de las explotaciones de cultivos extensivos, a través del suporte a la gestión agronómica que ofrece las tecnologías basadas en el Internet of Things (IoT).

Líder: Eurecat

Empresas participantes: 11

Más vendido

EURECAT

EURECAT és el centre tecnològic de Catalunya. Proveeix tecnologia innovadora per donar resposta a les necessitats del mercat i s'enfoca en el desenvolupament de coneixement i projectes de recerca en l'àmbit de l'especialització tecnològica.